BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
Mendjemadhi nuk do të futet në Xhenet
Bëhu falënderues ndaj Meje dhe prindërve të tu!
Mbill dhe fito!
Ndikimi i lëmoshës!
Mos u dëshpëro për shkak të vuajtjes, ngase ajo shpesh ka përfundim të mirë, e as për shkak të sprovës, ngase ajo shpesh është shpërblim
Mjeku Semjuel Xhonson ka deklaruar: "Shikimi i anës pozitive të çdo gjëje që ndodhë është më e vlefshme se njëmijë funte në vit." "Si nuk e shohin ata që sprovat vijnë një apo dy herë çdo vit, por sërish, as që pendohen e as që kuptojnë."[1] Nga an ...
Mos u dëshpëro nëse ke një kothere bukë, një gllënjkë ujë dhe rroba të vjetruara
Mos u çudit nga numri i madh i njerëzve të këqij, por me të mirët, edhe nëse janë të pakët
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com